^ Yukarı Dön

 

Anasayfa Doktor Çalışma Takvimi Mhrs Randevu Hastanemiz Nerede  Fotoğraf Galeri Online Lab. Sonuçları Görüş ve Öneriler  

Başhekim Mesajı

Yararlı Uygulamalar

Alo 191

Alo 140

Evde Sağlık

Akılcı Laboratuvar

Alo 171

E-Nabız

Akılcı İlaç

Organ Bağış

Bebek Dostu

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI


1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında
Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi
Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve
Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 10 uncu maddesinde
belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri,
çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri
birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar
yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca
tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde
(İtiraz için son tarih 23/02/2018 tarihi saat 17.00) Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılı
dilekçelerini
Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla ve itiraz
gerekçelerini de açıkça belirtmek suretiyle yazılı olarak
itirazda bulunabilirler.
İlgililere ilanen tebliğ olunur.
20/02/2018

KABUL LİSTESİ

RED LİSTESİ

 
 

 


JText::_('LOGIN')
Giriş Yap veya Kaydol
Kullanıcı Adı :
Kullanıcı Şifre :
Beni Hatırla